Ringridning i forskellige byer i hele juli måned
Ringridning